Kinderopvang zonder kosten

Hoe u de kosten voor kinderopvang tot € 0.00 terug kunt brengen…

Kinderopvang zonder kosten…dat bestaat niet, zult u misschien denken. Hier kunt u lezen hoe u dat toch kunt realiseren.

Veel grootouders passen graag op voor hun kinderen. Maar de kinderen gratis door opa en oma laten opvangen…kan dit wel en mag dit wel?

Hieronder kunt u lezen hoe grootouders hun kinderen kunnen helpen om de kosten van de kinderopvang zo laag mogelijk te houden. Er is zelfs kinderopvang zonder kosten mogelijk. En het mooie is…grootouders houden er zelf ook wat aan over!
Voorwaarde is wel dat opa of oma een zgn. Gastouderdiploma heeft. Over het algemeen zijn dit diploma’s uit de kinderopvang/jeugdzorg, uit het onderwijs of uit de zorg. Twijfelt u of uw diploma geldig is als Gastouderdiploma? Neem dan gerust contact op.

Als u zich aanmeldt bij Gastouderbureau Ma d’r Lief voor de opvang van uw (klein)kinderen door de grootouder(s), denken wij altijd met u mee voor een optimaal kostenplaatje. In veel gevallen kunnen we door een legale fiscale constructie ervoor zorgen dat uw netto kosten op € 0,00 uitkomen.

Zo kunt u dat doen:

1. De grootouder(s) meldt/melden zich aan bij Gastouderbureau Ma d’r Lief.

2. Er wordt een afspraak gemaakt en wij komen bij u langs voor een kennismakings/intakegesprek. Samen bekijken we tot in hoeverre u al voldoet aan de voorwaarden en wat er eventueel nog nodig is. Meer informatie kunt u vinden op de pagina voor Gastouders. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen.

Neem voor meer informatie over de cursus Helpende Zorg en Welzijn 2, waarmee u gekwalificeerd bent als gastouder, gerust contact op  met Gastouderbureau Ma d’r Lief. Ook als u vragen hebt over de geldigheid van andere diploma’s kunt u hierover contact opnemen.

3. We begeleiden de grootouder(s) bij het halen van de kwalificaties, die nodig zijn voor het aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang.

4. Gastouderbureau Ma d’r Lief brengt een bezoek aan de plaats waar de opvang gaat plaatsvinden voor een inventarisatie van de veiligheid en gezondheid en geeft adviezen.

5. Wij verzorgen de aanmelding bij het Landelijk Register Kinderopvang.

6. Nadat de grootouder(s) is/zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang kan de opvang formeel van start gaan.

Ouders mogen hun (volwassen) kinderen per jaar per kind een belastingvrije schenking doen van € 6633,-. (2024) In verreweg de meeste gevallen is dit bedrag hoger dan de eigen bijdrage die er voor de kinderopvang betaalt wordt.
Na het ontvangen van de gastoudervergoeding, schenken de grootouder(s) het bedrag van die eigen bijdrage terug aan hun kinderen. Uiteindelijk blijft er dan toch nog een leuk bedrag over voor opa en oma.

De opbrengst voor de grootouder(s) is dus:

Gastouderopbrengst – eigen bijdrage voor de kinderopvang = verdiensten van opa en oma

Zo kunt u als grootouder(s), zonder dat het uw kinderen iets kost, toch wat overhouden aan de opvang van uw kleinkinderen.

Deze constructie is ook mogelijk voor andere (familie)relaties, zoals zussen, vriendinnen e.d. het bedrag voor de belastingvrije schenking dan € 2658,- (2024).

Kijk altijd even op www.belastingdienst.nl om te zien wat deze regeling in uw situatie betekent.

Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op.