Privacy

Privacy bij Gastouderbureau Ma d’r Lief

Gastouderbureau Ma d’r Lief is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gastouderbureau Ma d’r Lief
t.a.v. C.J. den Draak
Postbus 499
8070 AL  Nunspeet
06 26983034
info@gobmadrlief.nl
www. gobmadrlief.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gastouderbureau Ma d’r Lief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Oudergegevens

– NAW
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– IBAN
– BSN
– E-mail
– Algemene notities
– Gespreksverslagen

Gastoudergegevens

– NAW
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– IBAN
– BSN
– LRKP nummer en locatiegegevens
– E-mail
– Algemene notities
– Gespreksverslagen
– Scans van identiteitsbewijzen, diploma’s en andere wettelijke documenten
– Urendeclaraties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gastouderbureau Ma d’r Lief verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Kindgegevens

– NAW
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– BSN
– Vaccinaties
– Allergieën
– Schoolgegevens
– Algemene notities
– Gespreksverslagen

Gastouderbureau Ma  d’r Lief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het tot stand brengen van en op administratief gebied faciliteren van gastouderopvang

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Gastouderbureau Ma d’r  Lief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en de jaarlijkse gegevensaanlevering t.b.v de Toeslagendienst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Gastouderbureau Ma d’r  Lief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van gastouderbureau Ma d’r Lief) tussen zit.

Bewaren van gegevens

Gastouderbureau Ma d’r Lief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zo lang als nodig is om aan alle wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
Gegevens worden bewaard in de digitale omgeving van GOB Ma d’r Lief, met name in het administratiesysteem Portabase, van Atane Software in Hoorn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gastouderbureau Ma d’r Lief verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gastouderbureau Ma d’r Lief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gastouderbureau Ma d’r Lief gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Op de website van GOB Ma d’r Lief komen links voor naar andere websites. GOB Ma d’r Lief is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze organisaties en voor de privacystatements op de websites van deze organisaties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gastouderbureau Ma d’r Lief en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gobmadrlief.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gastouderbureau Ma d’r Lief wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gastouderbureau Ma d’r Lief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.
De beveiliging van het administratiesysteem waar Gastouderbureau Ma d’r Lief gebruik van maakt is in handen van Atane Software te Hoorn.

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op.