Tarieven

Bij GOB Ma d’r Lief zijn de kosten helder en duidelijk.

Gastouderopvang is niet alleen een veilige en stabiele vorm van kinderopvang, in verre weg de meeste situaties is het ook een voordelige vorm van  kinderopvang!

GOB Ma d’r Lief rekent geen extra of verborgen kosten zoals b.v. bemiddelingskosten, plaatsingskosten, contractkosten of kosten voor het zoeken van een inval gastouder e.d.
De bureaukosten worden per kind per uur berekend en mogen, wanneer er kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd, bij het gastoudertarief worden opgeteld.

De gastouders van Gastouderbureau Ma d’r Lief wordt een uurtarief van € 6,48 per kind per uur geadviseerd.

Voor opvang tussen 19.00 uur en 23.00 uur in het weekend en op feestdagen wordt het uurtarief met 10% verhoogd.
Voor opvang tussen 23.00 uur en 7.00 uur worden individuele afspraken gemaakt.

Dit is een richtlijn, het uurtarief kan ook in onderling overleg vastgesteld worden.
De opvang vindt plaats bij de gastouder aan huis.

Voor de bureaukosten brengt Gastouderbureau Ma d’r Lief € 1,05 per kind per uur in rekening, met een minimum van € 20,- per maand.
Het bruto uurtarief komt dan op €7,53 per kind per uur.

Wilt u weten wat u kwijt bent na ontvangst van de kinderopvangtoeslag?

                                       Bereken dan hier de hoogte van uw kinderopvangtoeslag.

Vergeet hierbij niet dat u ook recht hebt op Kinderopvangtoeslag over de bureaukosten. Geef daarom het tarief inclusief de bureaukosten door aan de Toeslagendienst!
Het maximum uurtarief voor gastouderopvang waar u Kinderopvangtoeslag over kunt krijgen is in 2023 €7,53 per kind per uur.

Heeft u liever gastouderopvang in uw eigen huis? Ook dat kan! Het advies voor het uurtarief is dan €7,75 per kind per uur. De bureaukosten zijn ook nu € 1,05 per kind per uur, met een minimum van € 20,- per maand. Het bruto uurtarief komt dus uit op €8,80 per kind per uur.

Waarvoor worden de bureaukosten gebruikt?

• Wervingskosten (o.a werven gastouders als er geen GO uit het bestand beschikbaar is)
• Het doen van een risico-inventarisatie bij de gastouder
• Het zoeken van een gastouder die bij u past
• Administratie zoals contracten/offertes maken
• Kassierfunctie, het uitbetalen van de gastouders nadat de factuur voldaan is.
• Regelmatige evaluatiemomenten met beide partijen
• Begeleiding van de gastouder
• Regelen van opleidingen voor gastouders in spé
• Begeleiding aanstaande gastouder tijdens de opleiding
• Verzorgen van EHBO herhalingsmomenten en thema-avonden voor gastouders.
• Reiskosten / telefoonkosten
• Op de hoogte houden van GGD regels en veranderingen
• Op de hoogte houden van wettelijke veranderingen
• Wij betalen uit dit bedrag onze dienstverlening via onze website