Nieuws

Gastouderbureau Ma d’r Lief Live On Air

Dinsdag 3 december 2019 is Gastouderbureau Ma d’r Lief te gast in het radioprogramma  Eet U Smakelijk van RTV Nunspeet tussen 13.00 uur en 14.00 uur.

Luister mee via 105.9 FM, via de kabel of op de website van RTV Nunspeet|

Luister naar Radio Nunspeet

 

15 procent van de kinderen speelt nooit buiten

Op woensdag 12 juni organiseren Jantje Beton en Nickelodeon de Nationale Buitenspeeldag. En dat is nodig, want uit onderzoek dat organisator Jantje Beton heeft laten uitvoeren, blijkt dat 15% van de kinderen nooit buiten speelt.
Jantje Beton heeft eind 2018 twee onderzoeken uit laten voeren door Kantar Public om meer te weten te komen over buiten spelen, meldt de organisatie in een persbericht. Kinderen spelen minder buiten dan vroeger en de organisator van de Nationale Buitenspeeldag wilde weten wat nodig is om deze trend te keren.

‘Kinderen die nooit buitenspelen lopen hierdoor het risico zich niet optimaal te ontwikkelen,’ zegt Dave Ensberg-Kleijkers, directeur van Jantje Beton. ‘Buitenspelen is namelijk goed voor hun gezondheid, hun zelfvertrouwen, hun intellectuele ontwikkeling, de manier waarop ze met andere kinderen samenwerken en hun gevoel van geluk en welbevinden.’
In eigen tuin of op stoep

Het onderzoek ‘Buiten spelen in de wijk’ vond plaats onder een panel van 12.000 ouders met kinderen van 4-14 jaar oud, de respons was 6.194.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek waren dat kinderen gemiddeld 8,4 uur per week buitenspelen, waarbij 58% aangeeft minder dan dit gemiddelde buiten te spelen. Daarnaast speelt volgens de ouders 15% van de kinderen nooit buiten. ‘Opmerkelijk is dat het hierbij vooral om kinderen uit hogere sociale klasse in de Randstad,’ schrijft Jantje Beton in het persbericht.

Meer dan de helft van de kinderen speelt in de eigen tuin of op de stoep in de buurt. Vaak spelen kinderen met vriendjes of vriendinnetjes uit de buurt. 53% geeft aan ‘vaak alleen’ te spelen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat trampoline springen favoriet is.
Barrières ouders

In een apart onderzoek aan 1.500 ouders heeft Jantje Beton gevraagd wat de barrières zijn die zij ervaren bij het buitenspelen van kinderen (respons 63%). De belangrijkste bevindingen zijn dat ook ouders uit de hoogste sociale klasse zelf de minste tijd buiten door brengen in hun vrije tijd. Daarnaast geeft volgens de ouders de helft van de kinderen de voorkeur aan digitale speelmogelijkheden boven buitenspelen. 78% van de ouders stelt regels aan het gebruik van social media en games.

Op woensdag 12 juni vindt de Nationale Buitenspeeldag plaats. Door het hele land worden bijna duizend buitenspeelactiviteiten georganiseerd door vrijwilligers

 

Thema-avond Werken met de nieuwe Meldcode Huiselijk Geweld
donderdag 04-04-2019 19.30 uur tot 21.30 uur

In samenwerking met De Gastouderfabriek verzorgen wij op donderdag 4 april in Nunspeet een informatiebijeenkomst inzake de verbeterde Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Sinds 1 januari 2019 is de Wet Kindermishandeling en huiselijk geweld veranderd. Elk beroep heeft een nieuw afwegingskader waar je geacht wordt kennis van te hebben. Als gastouder, als professional in de kinderopvang geldt dit ook voor jou. Het is van groot belang dat je op de hoogte bent en blijft van je verantwoordelijkheden en taken.

Tijdens de bijeenkomst behandelen we de volgende punten:

  • Wat is kindermishandeling?
  • Hoe werkt de wettelijk verplichte meldcode?
  • Wat gaat er veranderen?
  • Wat doet Veilig Thuis?
  • Hoe ver gaat je eigen verantwoordelijkheid als gastouder?

Ben je Gastouder bij een ander GOB, maar heb je wel belangstelling voor deze avond? Neem dan contact op met GOB Ma d’r Lief   info@gobmadrlief.nl of 06 26983034

 

Kinderopvangtoeslag in 2019 flink omhoog!

Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen en werkende ouders worden financieel tegemoetgekomen.
kinderopvang

Wie gaat werken of meer gaat werken, moet ook meer geld overhouden. Het kabinet verhoogt daarom het budget voor de kinderopvangtoeslag met 248 miljoen euro per jaar. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede en Eerste Kamer.

Ouders met een verzamelinkomen van 50.000 euro (circa anderhalf keer modaal) en met één kind op de dagopvang krijgen straks ruim 80% van de maximum uurprijs vergoed, in plaats van de huidige 77%. Voor ouders met de laagste inkomens is het van belang dat het voor hen nog meer loont om te gaan werken vanuit een bijstandsuitkering. Daarom gaan de toeslagpercentages voor hen ook omhoog en wordt het voor hen nog aantrekkelijker om aan de slag te gaan en de kinderen naar de kinderopvang te brengen. Ouders met een verzamelinkomen van 23.000 euro krijgen in plaats van de huidige 94% straks 96% van de maximum uurprijs vergoed voor het eerste kind op de dagopvang. Het toetsingsinkomen waarvoor de minimale vergoeding van 33,3% geldt, is verhoogd van ruim 101.000 euro naar bijna 124.000 euro. Dat betekent dat de mensen met een inkomen daartussen een hoger toeslagpercentage krijgen.

 

Vermindering van allergie, minder kans op een bril en nog meer redenen waarom buitenspelen goed is!

Kinderen die veel buiten spelen, hebben minder kans op een bril. Bovendien maakt een groene omgeving kinderen met ADHD rustiger. Zelfs allergie komt minder voor bij kinderen die veel tijd buiten op klimrekken en zandbakken vertoeven.

Ieder uur extra in de buitenlucht per week verkleint de kans op slechte ogen met 2 procent, meldt faqt.nl naar aanleiding van onderzoek aan het Centre for Eye Research in Australië. Het scherpstellen op objecten op verschillende afstanden kan daartoe bijdragen. Maar ook de hoeveelheid licht die op het oog valt kan een rol spelen.

De meeste brildragers krijgen slechtere ogen tussen de 5 en 10 jaar. Daar kan een genetische reden voor zijn, bijziendheid zit in sommige families. Maar ook het langdurig kijken naar dichtbij zijnde objecten, bijvoorbeeld een scherm, kan bijziendheid ontstaan. Buitenlucht kan daar juist tegen helpen.

ADHD

Goed zien is niet het enige positieve punt van buitenspelen. Kinderen met ADHD worden rustiger als ze in een groene omgeving zijn. Tot die opmerkelijke conclusie komen onderzoekers van de University of Illinois (VS). Het geeft niet of het een trapveldje, achtertuin of bosje is, de hyperactiviteit van kinderen neemt af zodra ze ook maar een flintertje natuur zien.

Allergie

Uit Deense onderzoek blijkt dat zelfs allergie komt minder voor bij kinderen die veel tijd buiten op klimrekken en zandbakken vertoeven. Als het lichaam tijdens de kindertijd te maken krijgt met flink veel verschillende ziekteverwekkers, dan kan het flink ‘oefenen’ en is het beter toegerust om later ook gezond te blijven. Vooral de eerste zes jaar van het leven moeten er veel zandtaartjes worden gebakken.

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die de zandbak frequenteerden bijvoorbeeld minder last kregen van astma en allerlei allergieën. Ze hadden meer bacteriën in hun darmen waarop ze hadden kunnen oefenen, bleek uit tests.

 

Nederlandse gastouder goed opgeleid in Europa

De opleidingseisen voor Nederlandse gastouders zijn hoger dan in andere Europese landen. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Het onderzoek moet inzicht geven in hoe Nederlandse gastouderopvang zich verhoudt tot gastouderopvang in andere, West-Europese landen.

Het Kohnstamm Instituut onderzocht good practices in de gastouderopvang in zes West-Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de directie Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de onderzoeksresultaten kan de directie inspiratie opdoen voor de toekomst.

Uit het onderzoek blijkt dat in alle landen gastouders een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten overleggen. In Nederland en België moeten gastouders eerst een verplichte beroepskwalificatie halen om aan de slag te mogen. In Nederland krijgt de gastouder bezoek van een gekwalificeerde bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau en een GGD-inspecteur.

Het maximaal aantal kinderen per gastouder verschilt per land. Leeftijd van de kinderen speelt hierin een rol. Hoe jonger de kinderen, hoe kleiner het aantal opvangkinderen. In België mogen de meeste kinderen tegelijk opgevangen worden, namelijk acht. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk mag een gastouder zes kinderen tegelijk onder haar hoede nemen. In Denemarken, Duitsland en Zwitserland vijf. Frankrijk is hekkensluiter met twee tot vier kinderen per gastouder. In Denemarken, Duitsland en Frankrijk kunnen de groepen groter worden, omdat het in die landen is toegestaan dat meerdere gastouders gezamenlijk kinderen opvangen.

Het meest vergelijkbaar met de Nederlandse gastouderbureaus zijn de onthaaldiensten in België en de gastouderbureaus in het Verenigd Koninkrijk (laatstgenoemde zit in de pilotfase). Duitsland, Frankrijk en Zwitserland kennen organisaties die lijken op gastouderbureaus, maar hier hoeven gastouders hoeven zich niet verplicht bij aan te sluiten.

In vijf landen houden onafhankelijke instanties toezicht. In Nederland is dit de GGD die steekproefsgewijs inspecties houdt. In Frankrijk en Duitsland vindt er eens per vijf jaar een controle plaats. Deze is op het moment dat een gastouder de vergunning wil verlengen. In Engeland is dit eens in de drie of vier jaar. In Denemarken en Zwitserland vindt er alleen toezicht plaats door een gemeentelijk inspecteur of een medewerker van een gastouderbureau.

Het Kohnstamm Instituut ontwikkelt een meetinstrument voor de pedagogische kwaliteit van gastouderopvang. Het instituut is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Eerder ontwikkelde het instituut al meetinstrumenten voor de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang.

 

Ouders geven gastouders een 8,5

Het SCP-rapport ‘Krimp in de kinderopvang’ gaat o.a. over hoe ouders de kinderopvang waarderen. Gastouderbureau 4Kids vroeg het Sociaal Cultureel Planbureau naar de uitgesplitste cijfers per opvangvorm. Daaruit blijkt dat gastouderopvang gemiddeld het hoogst wordt gewaardeerd.
Het SCP-rapport maakt melding van een gemiddelde van een 8,0 voor opvang van 0-3 jaar en een 7,8 voor opvang van 4-12 jaar. 4Kids vroeg om een uitsplitsing van deze cijfers naar opvangvorm en kreeg deze toegezonden. Het blijkt dat ouders die gebruik maken van gastouderopvang voor hun kind(eren) van 4-12 jaar hun gastouder waarderen met een 8,4. Ouders die gebruik maken van een gastouder voor hun kind(eren) van 0-3 jaar waarderen deze zelfs met een 8,7!

“De cijfers in het rapport leken ons aan de lage kant voor gastouderopvang. Uit onze eigen tevredenheidsonderzoeken blijkt namelijk dat ouders hun gastouder aanmerkelijk hoger waarderen. Daarom hebben we om deze uitsplitsing gevraagd”, aldus Sebastiaan Dekker. De gemiddelden die in het rapport vermeld staan, worden naar beneden getrokken door waarderingen over het kinderdagverblijf (7,8) en de BSO (7,6).

Ouders noemen in het onderzoek van het SCP vooral de stijgende kosten van de opvang als reden waarom zij minder of geen gebruik (meer) maken van formele opvang. Op de tweede plaats komt werkloosheid van één van de ouders.

 

Kinderen meer op hun gemak bij Gastouders dan op Kinderdagverblijven 

Kinderen voelen zich meer op hun gemak bij een gastouder dan in een kinderdagverblijf. Gastouders spelen beter in op de behoefte van kinderen en er is minder lawaai. Dit concludeerde Marleen Groeneveld in haar onderzoek waarmee ze promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Meer ontspannen, meer plezier
Ze volgde 116 kinderen onder de vier jaar op 26 kinderdagverblijven en bij 55 gastouders. Kinderen bij de gastouder bleken meer ontspannen en hebben meer plezier en zelfvertrouwen dan de kinderen in het kinderdagverblijf. Dat komt ook doordat gastouders meer individuele aandacht kunnen geven aan kinderen. Een ander verschil is dat kinderen altijd te maken hebben met dezelfde gastouder waar ze op het kinderdagverblijf meerdere pedagogisch medewerkers zien.

In kinderdagverblijven (343.000 kinderen) worden drie keer zoveel kinderen opgevangen dan in de gastouderopvang (106.000 kinderen). Naar de pedagogische kwaliteit in kinderdagverblijven is twee keer onderzoek gedaan en de kwaliteit scoorde toen niet  goed. Naar de kwaliteit van de gastouderopvang is nog nooit eerder onderzoek gedaan.