Veilig werken in de Gastouderopvang

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) liet het zondagavond weten: de reguliere kinderdagopvang en basisscholen kunnen maandag 8 februari weer open, na een tweede lockdown sinds het uitbreken van COVID-19 in 2020. De heropening is voor veel ouders een opluchting, maar er zijn ook zorgen.
Hieronder de zorgen én de maatregelen die je kunt nemen op een rij.

Premier Rutte heft op de persconferentie van 02-02-2021 bekend gemaakt dat de dagopvang op 08-02-2021 weer open gaat.
Hoewel dat voor veel ouders en kinderen een opluchting is, zijn er ook zorgen. Bijvoorbeeld over de besmettelijkheid van verschillende varianten van COVID-19, zoals de Britse variant.

Met de beslisboom (versie 2 december) kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag. De beslisboom is ook van toepassing op de noodopvang.
De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden. Let op: het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.
De beslisboom is terug te vinden in je account.

Veilig aan het werk
Zoals we al schreven: er is nog veel onduidelijk. En niemand heeft alle antwoorden tijdens deze pandemie. Wel kunnen we zo goed mogelijk voorbereid (weer) aan het werk gaan, om kinderen een veilige ontwikkelomgeving te bieden en medewerkers een veilige werkplek. We delen enkele tips van het RIVM, die voor velen niet nieuw zijn, maar goed om deze nogmaals onder de aandacht te brengen:

Hygiëne
Goede (hand)hygiëne helpt verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Er zijn hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, en basisscholen. Voor middelbare scholen kan de algemene hygiënerichtlijn worden gevolgd. Besteed daarnaast extra aandacht aan het schoonmaken van handcontactpunten, zoals deurklinken, toiletbediening, lichtknopjes en trapleuningen. Maak ook elektronica, zoals computers en tablets, regelmatig schoon, bijvoorbeeld met een droge microvezeldoek.
Zie ook Hygiëne en COVID-19.

Ventileren en luchten
Ventilatie is belangrijk voor een prettig en gezond binnenklimaat, ook in kinderdagverblijven en scholen. Door ventileren wordt de binnenlucht ververst met buitenlucht. Goede ventilatie helpt ook om een overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. Het is daarom belangrijk om huizen en gebouwen, zoals kinderopvanglocaties, goed te ventileren. Dit kan door ramen op een kier te zetten, via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen. Lucht daarnaast ruimtes waar meerdere mensen verblijven, zoals lokalen. Doe dat als er niet meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten, als de ruimte leeg is. Hierdoor wordt de lucht binnen snel ververst. Het RIVM heeft de adviezen voor een goede ventilatie op hun website staan.
Daarnaast is het belangrijk om je aan de basisadviezen te houden. Was bijvoorbeeld regelmatig je handen en blijf thuis bij klachten.

Tenslotte is het van belang om je aan het protocol Kinderopvang te houden. Op dit moment geldt de versie van 02-12-2020. Het protocol is terug te vinden in je account.

Weetje
Van de positief geteste personen (COVID-19) die zijn gemeld bij de GGD tussen 18 september 2020 en 25 januari 2021 is 0,2 procent 0 tot en met 3 jaar oud en 2,1 procent 4 tot en met 11 jaar oud. Het overgrote deel van de positief geteste personen is 18 jaar of ouder (89,3 procent). Er zijn twee kinderen overleden aan COVID-19 in Nederland. Dit betroffen kinderen met ernstige onderliggende aandoeningen.

(Bron: RIVM)